Зворотній зв'язок

Формування морально-вольових якостей учнів 12-13 років

    Для порівняння та характеристики рівня морально–вольових якостей учнів 12-13 років нами розроблений тест, за модифікаційною основу тестів-опитувальників “Самооцінка вольових якостей спортсменів”, “Вольова саморегуляція” А.В. Звєркова, Е.В. Ейдмана, “Схильність до стресу” Дженкінсон, Фрідмана, Розенмана [17,19]

    Дані тести були модифіковані до такого виду єдиноборств, як панкратіон, враховуючи можливу агресивність спортсменів, та володіння ними навичками бойових мистецтв.

                                                                     

Рис. 9.1. Демострація вольових якостей грецького атлета

    Дослідження рівня морально-вольових якостей (завзятість та наполегливість; витримка та сила волі), за допомогою тесту-опитувальника може проводитись з однією особою, або з цілою групою. В даному випадку дослідження проводяться з групою 15 чоловік, дітей 12-13 років. Для забезпечення самостійних відповідей кожному видається бланк для відповідей, та зачитується тест-опитувальник. В тесті-опитувальнику два розділи по 20 тверджень. Якщо правильно характеризує, то на бланку для відповідей проти даного твердження ставиться “А”, щось середнє “Б”, і якщо вважаєте, що неправильно, то “В”.

    Результати тестування визначаються: правильно “А” – 2 бали, щось середнє “Б” – 1 бал, неправильно “В” – 0 балів. Відповідно, підрахувати бали окремо в кожному розділі.

Рівень морально-вольових якостей в залежності від набраних балів:

Розділ 1 (завзятість та наполегливість)

до 10 балів - дуже низький рівень

10- 15 балів - низький

15- 25 балів - середній

25- 35 балів - високий

35-40 балів - дуже високий

Розділ 2 (витримка та сила волі)

до 10 балів – Ви не стримані та сила волі на низькому рівні

10-23 балів - Ви важко переносити втому та не завжди можете себе заставляти протистояти втомі.

23-33 балів – Ви стримані, та працьовиті, але іноді перед труднощами можете відступити від запланованого

33-40 балів – Ви урівноважена, стримана людина, завжди обдумуєте все наперед, досягаєте своєї мети, здатні контролювати себе в любих випадках, вольові якості на вищому рівні.

    Рівень розвитку морально–вольових якостей може бути охарактеризовано в цілому й окремо за такими властивостями характеру, як завзятість та наполегливість, витримка та сила волі. Високий бал властивий емоційно зрілим, активним, незалежним, самостійним особа, їх відрізняє спокій, упевненість у собі, стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття особистого обов’язку. Як правило, вони добре рефлексують особисті мотиви, планомірно втілюють власні наміри, вміють розподіляти зусилля і здатність контролювати свої вчинки, володіють вираженою соціально – позитивною спрямованістю.

    Низький бал спостерігається в людей чутливих, емоційно нестійких, вразливих, невпевнених у собі. Рефлективність у них невисока, а загальний фон активності, як правило, занижений, їм властива імпульсивність і нестійкість намірів. Це може бути пов’язано як з незрілістю, так і з вираженою витонченістю натури, не підкріпленою здатністю до рефлексії та самоконтролю.

    Наполегливість характеризує силу намірів людини – її прагнення до здійснення розпочатої справи. На позитивному полюсі – діяльні, працездатні люди, які активно прагнуть до виконання запланованого, їх мобілізують перешкоди на шляху до мети, не відвертають альтернативи і спокуси, головна їхня цінність-розпочата справа. Таким людям притаманна повага до соціальних норм, прагнення повністю підпорядкувати їм свою поведінку. У крайньому прояві можлива втрата гнучкості поведінки, поява маніакальних тенденцій. Низькі значення вказують на підвищену лабільність, невпевненість, імпульсивність, що можуть призвести до непослідовності в поведінці. Знижений фон активності і працездатності, як правило, компенсується в таких людей підвищеною чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також тенденцією до вільного трактування соціальних норм.

    Здатність спортсмена зберігати оптимальний емоційний стан називають емоційною стійкістю. Емоційна стійкість спортсмена виражається не в тому, що він перестає переживати сильні емоції, а в тому, що ці емоції у певні моменти змагальної боротьби досягають оптимального ступеня інтенсивності, але при цьому відрізняються стабільністю певних якісних особливостей і завжди спрямовані на вирішення спортивних завдань.

    В умовах змагань така динамічна емоційна стійкість спортсмена виражається так: 1) якісні особливості активних емоцій (відсутність переходу від тих емоцій, що позитивно впливають на діяльність, до тих, що впливають негативно) постійно; 2) оптимальний рівень інтенсивності емоційних реакцій динамічно стійкий; 3) спрямованість емоцій на позитивне рішення поставлених завдань стабільна.

    У панкратіоні емоційна регуляція діяльності виявляється при великому бажанні перемогти, досягти високого результату, при сильних переживаннях. Часто емоції розкривають додаткові ресурси, автоматично, не усвідомлено для спортсмена. Отже, виявляються та реалізуються в діяльності резервні можливості організму. Позитивне значення емоційної регуляції полягає в гіперкомпенсаторній мобілізації енергетичних ресурсів, хоча ця якість має слабкі сторони: марнотратна, неощадлива, завжди містить небезпеку відходу від головної мети.

   Вольова регуляція компенсує слабкі місця емоційної, перешкоджає її генералізації, сприяючи утриманню первісної мети. Вольова регуляція – це фактори свідомої напруги фізичних і духовних сил, спрямованих на підвищення результаті будь-якої діяльності. В основі вольової регуляції лежить не тільки бажання, але і обов’язковість, глибоке розуміння необхідності перебороти самого себе заради досягнення мети. Але і вольова регуляція має свої недоліки: надмірне обмеження часу для пошуку рішення, що ускладнює розв’язання нових завдань, обмежує творчість через тверде програмування діяльності.

    Часто переживання спортсмена, що виникають перед змаганням, досить успішно стимулюють його, зводячи до мінімуму вольові зусилля. Водночас будь-яке вольове зусилля має у своїй основі емоційний початок. Як відомо, ці поняття глибоко взаємозалежні. Передзмагальна емоційна напруга регулюється цілеспрямованим вольовим зусиллям. Емоції викликають енергетичний викид, а воля визначає економічність використання цієї енергії.

Таблиця 9.1

ЗАВЗЯТІСТЬ ТА НАПОЛЕГЛИВІСТЬ

Дата_____________

№________ Прізвище І._____________________________ Вік___________

Твердження

А-2бал

Б-1бал

В-0бал

1

Готуюся до навчальних занять постійно

     

2

В будь-яких змаганнях зроблю все, щоб виграти.

     

3

Розпочату справу, впевнений, що зроблю все можливе для її виконання.

     

4

Якщо вправи даються важко на уроці фізичної культури, всеодно буду їх виконувати.

     

5

На уроці фізичної культури, змушую себе виконувати завдання, якщо дуже втомився.

     

6

Невдача, або нецікавість, не знижує моє бажання та інтерес до навчання.

     

7

Якщо втомився, то не взмозі примусити себе виконувати роботу, або виконувати домашнє завдання.

     

8

Мені подобаються спорт більше ніж комп’ютерні ігри.

     

9

Коли в мене щось невиходить, я ніколи не кидаю справу, і не втрачаю бажання.

     

10

Я завжди планую свій день після школи, включаючи фізичні вправи.

     

11

Зранку починаю день з ранкового бігу, томущо знаю що це покращує здоров”я.

     

12

Хочу досягти високого результату в спорті, стати чемпіоном та майстром

     

13

Маю бажання займатися фізичною культурою, якщо несприятлива погода.

     

14

Коли я втомлений, мені важко змушувати себе виконувати розминку на уроці фізичної культури.

     

15

Не зможу змусити себе регулярно займатися спортом.

     

16

Одноманітну й нудну роботу ніколи не виконую докінця.

     

17

Бути кращим у всьому- це моя мета

     

18

Мені хотілося мати гарні м’язи та спортивну фігуру.

     

19

Я кожного дня закаляюсь та вмиваюся холодною водою.

     

20

Я завжди готовий виступати на змаганнях за свою школу.

     

 

Таблиця 9.2

ВИТРИМКА ТА СИЛА ВОЛІ

Твердження

А-2бал

Б-1бал

В-0бал

1

Коли на вулиці з мене хизують, я з усмішкою сприймаю та не ображаюсь

     

2

Ніколи не перебиваю когось в розмові

     

3

Погані результати в школі, не знижують мого бажання займатися спортом.

     

4

Зовсім не переношу болю

     

5

Ніколи не здаюся перед труднощами, якщо є мета

     

6

Коли хвилююсь, або без настрою, втрачаю над собою контроль

     

7

Мене легко розгнівати та заставити нервуватися.

     

8

Якщо всі будуть вживати алкоголь, або прогулювати щколу, я теж.

     

9

Думаю, що вольові якості для людини не є важливими.

     

10

Під час бігу на 1500 метрів, раптом в мене не буде сил, то я зійду з дистанції

     

11

Не стримуюсь, коли мене словесно ображають.

     

12

У процесі змагань важко контролювати свої дії та емоції.

     

13

Хлопці, які погано вчаться та мають шкідливі звички, мені не друзі.

     

14

Можу змусити себе продовжувати участь в змаганнях або в грі, перемагаючи біль, якщо треба виграти.

     

15

Якщо з меншого класу, хтось випадково мене штовхне на перерві, я можу не стриматись.

     

16

Я ніколи не роблю домашнє завдання до кінця.

     

17

У суперечці мені завжди вдається зберігати спокій

     

18

Довго чекати в черзі, дуже нервує мене.

     

19

Я досягну мети, якщо навідь прийдеться чекати багато років.

     

20

На змаганнях постійно контролюю свої думки, дії та поведінку.

     

Набрані бали:

Розділ 1: ___________ Розділ 2:_____________